Undervisning

Personer knutna till IfU medverkar i flera utbildningsarrangemang på det utbildningsrättsliga området.

Nedan framgår vilka arrangemang och även kontaktuppgifter om ni är i behov av undervisning.

Utbildningsarrangemang

  • Rektorsutbildningen: Den statliga obligatoriska rektorsutbildningen. Utbildningen är på deltid i tre år. Det första året ägnas åt kursen Skoljuridik och myndighetsutövning.
     
  • Juridik 7 1/2 hp: Kursen anorndas för blivande lärare i samhällskunskap.
Finns behov av undervisning?

Om det finns behov av undervisning inom det utbildningsrättsliga området kan ni kontakta IfU.