Vårens seminarieserie

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till fem högre seminarier inom det utbildningsrättsliga området under våren 2021


Ett psykologiskt perspektiv på reglerna inom högskolan Den 28 januari inleds seminariet av Nils Johansson, PTP-psykolog. Anmälan till seminariet görs till: ifu@jur.uu.se

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen Den 5 mars inleds seminariet av Thomas Bull & Nadia Boussaid Pettersson, särskild utredare och huvudsekreterare i utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen (A 2019:03). Anmälan till seminariet sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt18715

Utbildning och demokrati: om medborgerlig bildning och skolans normativa uppdrag. Den 16 mars inleds seminariet av Ylva Bergström, universitetslektor i pedagogik. Anmälan till seminariet görs till: ifu@jur.uu.se

Inställt: Svenska rektorers identitet - på jakt efter tiden som flytt? Den 15 april inleds seminariet av Daniel Nordholm, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot ledarskap.

Seminariet är inställt och kommer eventuellt hållas under hösten istället. 

Vad gör skolinspektion med rektorns ledning? Vitesförelägganden och andra sanktioner – nya verktyg i statens styrning av skolan Den 25 maj inleds seminariet av Håkan Eilard, rektorsutbildare vid Karlstads universitet. Anmälan till seminariet sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt18718

Rättssäkerhet vid betygssättning ­– en utopi? Den 17 juni inleds seminariet av Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt. Anmälan till seminariet sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt18026

Seminarierna hålls på distans tills vidare. Mer information skickas ut i god tid inför varje seminarium.

Hamna på institutets sändlista

Tidigare seminarier

I arkivet till höger kan ni läsa en kort presentation om de seminarier som IfU anordnade under 2014-2019.

Det finns även en sammanställning över alla seminarier IfU arrangerat.

Arkiv IfU:s seminarieserie
Senast uppdaterad: 2021-04-14