IfU:s organisation

IfU:s styrelse

Fakultetsnämnden har utsett följande personer till styrelse för Institutet för utbildningsrätt – IfU – under perioden den 1 september 2020 – 31 december 2022: 

Esbjörn Larsson, professor i pedagogik
Hans Eklund, docent i processrätt
Judit Novak, universitetslektor i pedagogik
Lena Marcusson, professor emeritus i förvaltningsrätt
Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt
Maja Elmgren, docent i kemi
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt
Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt
Ulf P Lundgren, professor emeritus i pedagogik
Victoria Enkvist, universitetslektor i offentlig rätt

Fakultetsnämnden utsåg Lotta Lerwall till ordförande. Vidare har Juridiska institutionens prefekt utsett Sverker Scheutz till föreståndare för institutet.

Instruktionen för institutet
Definition av utbildningsrätt