Nordisk nätverksträff: 23 november 2021

2020-03-10

Nordisk nätverksträff om utbildningsrätt 23 november 2021

SAVE THE DATE
Nordisk nätverksträff om utbildningsrätt
23 november 2021

Med anledning av covid-19 så har institutet beslutat att flytta fram den planerade träffen ett år. Mer information kommer, nytt datum är 23 november 2021!

Vid frågor kontakta amanuens Ronja Österud, ifu@jur.uu.se, 073–040 37 30.