2019-09-26

Konferens om disciplinfrågor inom högskolan: 26 november 2019

26 november 2019 kl. 9:30 – 12:00

SUHF, UKÄ och Institutet för utbildningsrätt (IfU) vid Uppsala universitet inbjuder till en heldag om disciplinfrågor.

Under förmiddagen, med start kl 10:00, genomför Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitet en konferens om disciplinfrågor riktad till handläggare av disciplinärenden. Under eftermiddagen samordnas konferensen med SUHF:s workshop Disciplinnämndernas arbete i ett nationellt perspektiv.

Dag: 26 november 2019

Tid: Konferens kl. 10:00 - 12:00 (kaffe och registrering från 09:30), därefter serveras lunch kl. 12:00 och kl. 13:00 - 16:00 genomförs workshopen, 14:00 - 15:30 rundabordssamtal.

Plats: Folkungagatan 90, Stockholm

(Närmaste tunnelbanestation är Medborgarplatsen. Buss 3 stannar precis utanför lokalen)

Pris: Deltagande hela dagen eller enbart eftermiddag kostar 900 kr för statliga myndigheter; för övriga 1 125 kr, inkl 225 kr moms. Deltagande endast förmiddag är gratis.

Fullständig information finns på denna länk:

https://suhf.se/aktiviteter/disciplinnamndernas-arbete-i-ett-nationellt-perspektiv/

Sista dag för anmälan är den 17 november.

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserade!

Inför konferensen mottages tacksamt frågor som kan behandlas under konferensen till: ifu@jur.uu.se.