IfU-konferens: 24 november 2021

2019-08-29

Datum och tema är bestämt för nästa konferens! Boka in 24 november 2021 redan nu.

Utbildningsmiljö & utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen.

Institutet ska anordna en endagskonferens i november vartannat år. Sedan 2014 har tre konferenser anordnats och de har varit mycket lyckade. Temat för nästa konferens är Utbildningsmiljö & utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen

Med anledning av covid-19 så har institutet beslutat att flytta fram den planerade konferensen ett år. Mer information kommer, nytt datum för konferensen är 24 november 2021!