Nätverk

Nätverksträffarna är till för forskare och syftet är att samla forskare för att diskutera rättsliga frågor som rör utbildning på både grundläggande och högre nivå samt möjliga framtida samarbeten. En förhoppning med mötena är att väcka intresse för området även hos forskare som ännu inte ägnat sig åt utbildningsrättsliga frågor.


Nationellt forskarnätverk

Senaste träffen var den 27 november 2019
Nästa träff den 1 december 2021 - ytterligare information kommer.

Nordiskt forskarnätverk

Senaste träffen var den 17 oktober 2018
Nästa träff den 23 november 2021 - ytterligare information kommer.

Nätverk för disciplinfrågor inom högskolan

Senaste träffen var den 26 november 2019
Nästa träff i november 2020 - ytterligare information kommer.

Tidigare nätverksträffar

Institutet ämnar att jämna år anordna en nordisk nätverksträff och udda år hålla en nationell nätverksträff. År 2016-2017 hölls två nationella träffar. År 2018 hölls en nordisk träff med deltagare från bl.a. Finland och Norge. Kika i arkivet till höger för att läsa mer om våra tidigare nätverksträffar.

Arkiv nätverks-träffar