Konferensverksamhet

Institutet för utbildningsrätt ämnar hålla en konferens vartannat år. Den första konferensen anordnades hösten 2014. Sedan dess har IfU arrangerat två konferenser, år 2016 och 2018. Nedan finns ett arkiv med information från våra tidigare konferenser.

24 november 2021: Utbildningsmiljö & utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen.
IfU:s konferens i utbildningsrätt.

För frågor om vår framtida konferens eller om vår konferensverksamhet kontakta gärna vår amanuens Ronja Österud, ifu@jur.uu.se.


Utöver konferenserna vartannat år träffas våra nätverk varje eller vart annat år.

Gå till sidan för nätverken

Tidigare konferenser

I arkivet kan ni hitta information från de tidigare konferenserna institutet anordnat. Klicka på årtal för att läsa mer om konferensen genom att ta del av bl.a. inbjudan, program och lista över medverkande.

Arkiv IfU:s konferenser