Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –12.00
  • Plats: Uppsala (ev. på distans) Fakultetsrummet, Trädgårdsgatan 1, 3 tr.
  • Föreläsare: Håkan Eilard, rektorsutbildare vid Karlstads universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Telefon: 0730403730
  • Seminarium

Institutet på utbildningsrätt, IfU, har till syfte att inspirera och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området. Vi anordnar konferenser, nätverksträffar och högre seminarium i utbildningsrätt.

Vad gör skolinspektion med rektorns ledning? Vitesförelägganden och andra sanktioner – nya verktyg i statens styrning av skolan

 

Den 25 maj inleds seminariet av Håkan Eilard, rektorsutbildare vid Karlstads universitet.

Anmälan till seminariet sker via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt18718