Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –13.00
  • Plats: Uppsala Fakultetsrummet, Trädgårdsgatan 1, 3 tr.
  • Föreläsare: Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Seminarium

Institutet på utbildningsrätt, IfU, har till syfte att inspirera och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området. Vi anordnar konferenser, nätverksträffar och högre seminarium i utbildningsrätt.

Rättssäkerhet vid betygssättning ­– en utopi?

Den 17 juni inleds seminariet av Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt.