Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –13.00
  • Plats: Uppsala Fakultetsrummet, Trädgårdsgatan 1, 3 tr.
  • Föreläsare: Daniel Nordholm,
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Seminarium

Institutet på utbildningsrätt, IfU, har till syfte att inspirera och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området. Vi anordnar konferenser, nätverksträffar och högre seminarium i utbildningsrätt.

Svenska rektorers identitet - på jakt efter tiden som flytt?

Den 15 april inleds seminariet av Daniel Nordholm, Lektor i pedagogik med inriktning mot ledarskap.