Nordisk nätverksträff 2021

  • Datum: –16.00
  • Plats: Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Telefon: 0730403730
  • Konferens

SAVE THE DATE
Nordisk nätverksträff om utbildningsrätt
23 november 2021

Med anledning av covid-19 så har institutet beslutat att flytta fram den planerade träffen ett år. Mer information kommer, nytt datum är 23 november 2021!

Vid frågor kontakta amanuens Ronja Österud, ifu@jur.uu.se.