IfU Konferens 2020 flyttat till 2021

  • Datum: –18.30
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Konferens

Utbildningsmiljö & utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen.

Institutet ska anordna en endagskonferens i november vartannat år. Sedan 2014 har tre konferenser anordnats och de har varit mycket lyckade. Temat för nästa konferens är Utbildningsmiljö & utbildningsrätt – från förskola till forskarexamen

Med anledning av covid-19 så har institutet beslutat att flytta fram den planerade konferensen ett år. Mer information kommer, nytt datum för konferensen är 24 november 2021!