Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

 IfU logo

sv-SEen-US

Institutet för utbildningsrätt -

Juridiska institutionens satsning på utbildningsrätt!

 

Aktuellt under hösten:

 


Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet satsar på utbildningsrätt. Institutet för utbildningsrätt, IfU, har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Institutet verkar,  med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön, för att rättsvetenskapliga och närbesläktade frågor, med fokus på skola och högskola, belyses på ett för landet fruktbart sätt. Målet är att bli det viktigaste utbildningsrättsliga centret i Sverige. Ett annat mål är att forskning och annan verksamhet inom det utbildningsrättsliga området ska berika även andra samhällsområden.

Genom att samla kompetens och verksamheter som finns inom det utbildningsrättsliga området är målet att bygga upp en stabil miljö med syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige.